Asset Publisher

angle-left Văn phòng làm việc mới - Công ty DELCO

Tháng 6 năm 2018, bên cạnh rất nhiều công việc bận rộn, DELCO team vẫn dành thời gian chuẩn bị cho “căn nhà mới”. 1 không gian mở hơn, xanh hơn, sẵn sàng cho những ý tưởng mới.

Cùng xem qua 1 số ý tưởng thiết kế của chúng tớ nhé:

 

Từ phối cảnh... 
 
... đến thực tế